Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Mezinárodní všeodborový svaz Litovice

 

 

Mezinárodní všeodborový svaz v Československé republice,
místní skupina v Litovicích, sekce zemědělská

 

Stanovy úředně schváleny 13. srpna 1924

Spolek zanikl v roce 1932

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Litovická odbočka odborové organizace navázané na komunistickou stranu vznikla v roce 1924 (Mezinárodní všeodborový svaz byl založen na ustavujícím sjezdu 28. – 29. října 1922). Jména činovníků byla zapsána do spolkového katastru naposledy v roce 1926 a zánik spolku je zaznamenán v roce 1932, i když Mezinárodní všeodborový svaz zanikl již 3. ledna 1931.

 

Prameny

Spolkový katastr

ŠTVERÁK, František (2018): Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Praha: Národní archiv. ISBN 978-80-7469-060-0 (k celostátní historii spolku)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Mezinárodní všeodborový svaz Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003