Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní odborová ústředna Hostivice

 

 

Národní odborová ústředna zaměstnanecká,

místní skupina Hostivice

 

Ustavení úředně schváleno 22. července 1944

Rozejití spolku úředně vzato na vědomí 24. ledna 1947

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Místní skupina se ustavila v červenci 1944, rozešla se v roce 1947. Byla jednou z mnoha odborových organizací v Hostivici.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní odborová ústředna Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003