Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení odborových organizací Litovice

 

 

Národní sdružení odborových organizací,

sekce všeodborová v Praze, odbočka Litovice

 

Stanovy úředně schváleny 18. října 1929

Přešla v Jednotu kovoprůmyslových dělníků (změna stanov v roce 1936)

Zanikla 24. ledna 1947

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sdružení odborových organizací Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003