Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Spolek zahrádkářů Litovice

 

 

Spolek zahrádkářů a pěstitelů drobného zvířectva

pro Litovice a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 5. května 1934

Rozejití úředně schváleno 22. března 1935

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Stanovy spolku byly schváleny v květnu 1934, ale již v březnu 1935 bylo vzato na vědomí rozejití spolku. Spolek se zřejmě vůbec nepodařilo ustavit. Ve spolkovém katastru nejsou zaznamenána žádná jména činovníků spolku.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Spolek zahrádkářů Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003