Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz přátel SSSR Hostivice

 

 

 

Svaz přátel SSSR v Československu, odbočka v Hostivicích

Pobočný spolek

 

Stanovy úředně schváleny 6. března 1935

Rozejití spolku úředně vzato na vědomí 20. dubna 1938

Nové ustavení úředně schváleno 31. srpna 1946

V roce 1948 se změnil na odbočku Svazu československo-sovětského přátelství

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Hostivická odbočka Svazu přátel SSSR v Československu vznikla již v březnu 1935 (celostátně byla tato organizace navázaná na komunistickou stranu založena v roce 1930), ale až do dubna 1938, kdy bylo vzato na vědomí rozejití spolku, nebyli do spolkového rejstříku vedeného Okresním úřadem Kladno zapsáni žádní funkcionáři.

Po skončení druhé světové války, za zcela proměněných politických poměrů, byla odbočka znovu ustavena. Ani v této době však nehlásila Okresnímu národnímu výboru Kladno své funkcionáře, a to až do převedení Hostivice do okresu Praha-západ. První funkcionáře zapsal až v roce 1949 ONV Praha-západ. Stalo se tak až poté, co se 22. února 1948 konal ustavující sjezd Svazu československo-sovětského přátelství, na němž se sloučil Svaz přátel SSSR v Československu se Společností pro hospodářské a kulturní styky se SSSR. Hostivická odbočka Svazu přátel SSSR v Československu tedy v té době již byla odbočkou Svazu československo-sovětského přátelství.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz přátel SSSR Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003