Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svaz protifašistických bojovníků -> Historie celostátní organizace

 

 

 

Svaz protifašistických bojovníků

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

 

 

Prameny

CHALOUPKOVÁ, Maria (2018): Svaz protifašistických bojovníků. Paginae historiae 26/2, str. 61–82

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svaz protifašistických bojovníků -> Historie celostátní organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003