ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. května 1907

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 25. května 1907 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Předložená oferta p. geometra Neumana na sdělání plánku pro výměnu polí s velkostatkem a bylo usneseno dát mu tyto plánky sdělati za cenu 55 korun, které zaplatí obec, a následkem toho c. k. dvůr zaplatí nájem z užívaného pozemku.

 

2. K žádosti Josefa Veselého o podporu usneseno, by dříve se hlásil u úrazové pojišťovny dělnické an se mu úraz stal při řezačce, neb aby podal zamítací výměr od pojišťovny.

 

3. K žádosti Matěje Mračka o podporu usneseno dáti mu prozatím 1 korunu měsíčně a až bude uprázdněno místo, že dostane více.

 

4. Jednání o návrhu p. Tůmy o pojištění koní při jízdě se stříkačkou usneseno ponechati až jak se to osvědčí.

 

5. Volný návrh p. Chlupatýho, by se zřídil polní hlídač, usneseno ponechati do příští schůze.

 

6. Volný návrh p. adjunkta, aby se požádalo c. k. okresní hejtmanství v Kladně, aby následkem velkých škod na polích vyzvalo c. k. četnictvo, aby též záškodníky polní stíhalo, usneseno tak učiniti.

 

7. Volný návrh p. Čermáka, aby strouha č. parc. 530 v Hostivici patřící veřejnému majetku, usneseno, by c. k. dvůr v Hostivici tuto parceli buď vyměnili, neb aby obec trávu prodávala.

 

Po předčtení schváleno

Fr. Kubr, starosta, Šafařík, Josef Kozák, Josef Chlupatý, Josef Henych, Josef Procházka, Matěj Čermák

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. května 1907