ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1907

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16. června 1907 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Zvolení tří členů místní školní rady a zvoleni následující p. Ant. Tůma, p. Kozák a p. Kapalín a za náhradníky p. Chlupatý a Čermák.

 

2. Ohledně přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně obvodu při kominické živnosti a bylo usneseno, že obecní zastupitelstvo v Hostivici souhlasí uskutečnění kominických obvodů však potud, když cena za vymetání komínu poplatek se nezvýší jako se platí nyní, a sice 50 haléřů za jeden komín ročně.

 

3. Jednání o žádosti Ant. Kubra o propůjčení a prodání kousek místa u jeho domku usneseno, by se to ponechalo na příští schůzi.

Ohledně žádosti Aloise Saifrta, Komberce a Soukupa usneseno, že zahraditi pozemek severně od jejich domku se nevyhovuje.

 

4. Žádost Alex. Nováka o podporu usneseno, by se sdělilo, že mu obec, by dala lehčí práci a podporu mu dáti nemůže an to patří po úrazu úrazové pojišťovně dáti mu podporu. Ohledně Moravcové a Ant. Trýby, Moravcová poukazuje se na pozdější dobu, Ant. Trýbovi občasná podpora.

 

5. Návrh na zřízení polního hlídače byl v zásadě přijat a má se to vyhlásiti, by se o místo to přihlásili.

 

6. Jednání a rozhodnutí definitivní na výměnu pozemků obecních velkostatkem užívaných, a sice parc. 503 výměra 1470 m2, parc. 482 výměry 650 m2, parc. 294/1 výměře 4053 m2, úhrnem 6173 metrů, a velkostatek dá zase parc. 381/2 výměra 168 m2, parc. 448/5 výměra 2071 m2 a 448/6 výměra 1324 metrů, parc. č. 409 výměra 1115 m2 a parc. 10/1 výměra 1054 metrů, úhrnem 5732 m2, bylo jednohlasně usneseno výměnu tu provésti.

Velkostatek činí výhradu, že pozemek 448/5 a 448/6 musejí zůstati jako park. Konečně usneseno, by se nechala sepsati smlouva u c. k. notáře v Unhošti a podpisy této smlouvy zvolení p. Josef Chlupatý, Matěj Čermák a Fr. Kubr.

 

8. Do komise reklamační pro volby do obecního zastupitelstva zvoleni byli p. J. Chlupatý, Jos. Kapalín a Josef Henych.

 

9. Volný návrh, aby se v každém sboru volení byli po 4 zástupců na přijetí v příští schůzi na program.

 

10. Volný návrh pana Kapalína, by se dala opraviti studánka, usneseno, by p. Kapalín dal tuto opraviti.

 

Fr. Kubr, starosta, Pavel Šafařík, Josef Procházka, Josef Kapalín, Matěj Čermák, Josef Kozák, Ant. Tůma, A. Kratochvíl, Josef Chlupatý, Henych Josef

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1907