image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. listopadu 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. listopadu 1908 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Jest jednání o oslavě jubilea Jeho Veličenstva dne 2. prosince t. r. a usneseno dáti zdejším chudým co jubilejní dar po 5 kor., a sice Fr. Novotnýmu, Janu Novotnýmu, Jar. Svobodovi, Tom. Staňkovi, Kat. Schonové, P. Mráčkovi a strážníkovi, jakož by se dalo 30 korun školním dítkám v Rudohoří a odvésti Severočeské jednotě by se dál zaslala.

 

2. K okleštění stromů zvolená komise pp. Kozák, Nerad a Vlasák, kteří mají stromy prohlédnout a potřebné zařídit.

 

3. Jednání ohledně vypovězení Josefa Pechana z obce zdejší, bylo jednohlasně usneseno jej z obce zdejší vypověděti následkem trestu jemu vyměřených, an byl 2× trestán.

 

4. O úpravě řetězové pumpy usneseno koupiti nový řetěz a zvolena komise pp. J. Vlasák, Št. Šafařík, Ant. Tůma a Kozák, kteří mají pumpu u p. Šafaříka prohlédnout, jakož i studánku u Panušků a nechati je opraviti.

 

5. Volný návrh žádný nebyl.

 

Fr. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Josef Kozák, Karel Nerad, Ant. Tůma, Josef Vlasák, Štěp. Šafařík, Václav Nykles a Jan Kohoutek

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. listopadu 1908

 

image003