image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. prosince 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 24. prosince 1908 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Jest jednání ohledně lékaře ve zdejší obci, pročež vzhledem k tomu, že p. obvodní lékař v Hostouni na místo obvodního lékaře resignuje, usneslo se obecní zastupitelstvo v Hostivici vzhledem k tomu, že ve zdejší obci jest o lékařskou pomoc nouze, an do Hostouně jest 1½ hodiny, do Dušník též, tak ze spádu nutné potřeby lékařská pomoc se opozdí déle, hledíc ku velké poplatnosti zdejší obce, žádati okresní zastupitelstvo v Unhošti, by obvod Hostounský byl rozdělen na obvody dva, a sice obvod Hostounský a obvod Hostivický, ku kterému by okolní obce náležely. Připomínáme, že p. obvodní lékař zdravotnictví v celém obvodu těžko zastati mohl.

 

2. Jednání ohledně lámání kamene, usneseno přidati na jeden m3 kamene 20 haléřů na vylévání vody a zase přiraziti na kámen, a sice pro domácí 2 K a pro cizí 2 K 80.

 

3. Jednání ohledně mostku u čísla 20 v Hostivici, usneslo se obecní zastupitelstvo opětně žádati okresní zastupitelstvo v Unhošti o úpravu a rozšíření tohoto mostku, an se již mnohokráte stalo, že při vyhýbání se vozy srazily a poškodily. Poukazuje, že ve zdejší obci se mimo rozšíření silnice u dvora a rygolu nic ještě neudělalo, kdežto v jiných obci nákladné úpravy a silnice provádějí buď na útraty okresu, neb společně s obcemi.

 

4. Ohledně prací při obci Josefa Procházky usneseno mu dáti denní plat 1 korunu 60 haléřů, když pracuje při obci.

 

5. Ku návrhu p. Nyklesa usneseno, by byl vyzván p. inžinýr Staněk, by nechal vyházeti strouhu mezi lukami, do níž pouští vodu s továrny, an tato jsouc míšená oleji a kyselinami, trávu na lukách ničí a poškozuje.

 

Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, Kohoutek Jan, Frant. Dusík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. prosince 1908

 

image003