image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. února 1909

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16. února 1909 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Předmětem jest volba dvou volitelů ku volbě do okresního zastupitelstva v Unhošti, která se bude konati dne 24. února 1909 a byli zvoleni následující p. Pan Josef Šafařík 8 a Josef Kozák 7 hlasy s 9 odevzdaných hlasů.

 

2. Jednání o žádosti Aloise Saifrta a Jos. Komberce a usneseno zahražení povoliti slušnými plaňkami a mají platiti 20 haléřů ročně uznávací činži do té doby, pokud ho obec nebude potřebovati.

 

3. Jednání o žádosti Jos. Kapalína o povolení kopání písku v obecní pískovně, usneseno kopání povoliti pod tou podmínkou, že bude kopati pouze na vykázaném místě, které mu určejí pp. J. Kozák a Jos. Šafařík, a má platiti 50 haléřů co jednu fůru a musí se protokolárně zavázati, že podmínkám vyhoví, jinak se má kopání ihned zakázati.

 

4. Jednání o přípisu okresního výboru ze dne 20. ledna 1909 č. 1674 ohledně zdejší žádosti o rozdělení zdravotního obvodu Hostouňského na dva obvody, a sice se sídlem druhého lékaře v Hostivici, ku kterému by patřily Hostivice, spojené obce Litovice, Břve a Jeneček, Jenč V., Sobín a Chýň, a usneseno, že obec Hostivice trvá na své žádosti, by sídlo obvodního lékaře bylo v Hostivici a na rozdělení obvodu Hostouňského na dva, dále souhlasí s tímto nepatrným zvýšením okresních přirážek a žádost tuto o rozdělení zdravot. obvodu Hostouňského a zřízení nového obvodu se sídlem v Hostivici odůvodňuje následovně: Obec Hostivice rapidně vzrostla, tak během posledních tří roků dvacet nových domů vystavěno bylo, tak že obyvatelstva jest přes 1500 duší, nyní se má zde stavěti c. k. vojenská laboratoř, zbrojnice, skladiště nábojů, byty pro voj. úředníky a poddůstojníky as 11 objektů, dále jest zde velký počet železničních zřízenců, kteří žádají o lékaře, načež by ihned zakročili, by byli přiděleni zdejšímu obvodu, jakož i část dráhy Buštěhradské od Ruzýně k Unhošti a od Řepů do Hostivice, dále jest zde továrna na šrouby a nýty, která platí přes 2000 korun nemocenských příspěvků, jejíž majitelé, jakož i dělnictvo budou žádati, by přiděleni byli zdejšímu obvodu.

Vzhledem příznivému okolí, an stanice dráhy a pošta jest v místě, obec Litovice, Břve, Jeneček a Sobín pouze 1 km vzdálené od Hostivice, Jenč a Chýň tři kilometry, dal by se zdejší obvod snadno obstarati.

Obec Hostivice, když by zde byl obvodní lékař stanoven, zavazuje se dáti 300 korun příbytného.

Při komisích konaných na vojenské objekty dotazovali se c. k. voj. důstojníci, zdali jest zde v obci lékař a jak daleko jest pro lékaře. Zastupitelstvo obce z důvodů uvedených žádá opětně za ustanovení obvodního lékaře v Hostivici.

 

5. Jednání o žádosti Václava Procházky ohledně podané žádosti jeho o koncesi hostinskou v jeho domě č. 121 v Hostivici usneseno, že obecní výbor nesouhlasí s udělením koncese hostinské Václavu Procházkovi a usnesení odůvodňuje následovně, že dosavadní 4 hostince úplně dostačují zdejším poměrům, mimo to jsou zde dva prodeje lahvového piva a dva výčepy lihovin a pět prodejen lihovin v uzavřených lahvích, tak že to zdejším poměrům úplně vystačuje.

 

Žádosti Josef Zelinka a Hanzlíkové se ponechají do příští schůze.

 

Karel Nerad, Fr. Kubr, starosta, Josef Kozák, Jan Kohoutek, Josef Šafařík, Frant. Dusík, Josef Vlasák

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. února 1909

 

image003