image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 6. května 1909

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 6. května 1909 za přítomnosti 9 členů výboru.

 

1. Předloženy byly účty obecní ku schválení a sice jak za rok 1905, 1906 a 1907 an účty za rok 1905 a 1906 nebyly dodatečně schváleny, tyto byly všestranně prozkoumány a schváleny jak účty z roku 1905 a 1906 dodatečně schváleny a účty za rok 1907 prozkoumány a schváleny a přirážka pro rok 1907 stanovena na 15 procent.

 

2. Za členy ku přehlídce koní zvoleni p. Šafařík Štěpán a Josef.

 

3. Ohledně pouštění vody z továrny usneseno, že obec nechá strouhu proházet, polovici nákladu zaplatí továrna a druhou polovici mezující sousedi.

 

4. Za příslušníky přijmuti byli Tomáš Fršlínek, Václav Černý, Jos. Slámová, Josef Procházka, Fr. Verbíř a Kateřina Suchá.

 

5. Povolený náklad obvodní lékaři 300 korun povoluje se též i sem hlásícímu lékaři, pakli se sem přistěhuje a dosud zde nebude obvodní lékař. 9.5.1909 sdělil obci lékaře, že povolená část jest splatnou od přistěhování a než zde bude lékař obvodní.

 

6. Usneseno, by se léčebné za zdejší příslušníky zaplatilo.

 

7. Na pohořelé do Vysokého Mýta povoleno 20 korun a Alžbětě Hanzlíkové podpora 5 korun a Matěji Šafaříkovi 6 korun.

 

8. Okresnímu výboru povoleno lámání štěrku ve skále na vyhrazeném místě pouze ve spodkách za cenu 30 haléřů.

 

Volný návrh p. Štěpána Šafaříka, by se zbylá prkna od vyvážení rybníka prodala, byl přijat a usneseno za 1 prkno 2 koruny.

 

Strážník Jelínek vzdal se funkce obecního strážníka a byla mu dána doživotní renta 30 korun měsíčně a 20 korun obdržel za léčení a má vrátiti plášť, revolver, klobouk a šavli.

 

Tím se protokol skončil a podepsal.

Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Štěp. Šafařík, An. Vlček, Ant. Tůma, Frant. Dusík, Jan Kohoutek

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 6. května 1909

 

image003