ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. července 1907

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 1. července 1907 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. Jednání a usnešení, aby se při volbách příštích volili 4 členové výboru z každého sboru, usneseno, by se tak stalo.

 

2. K žádostem za přijmutí za příslušníky obce zdejší Josefa a Marii Procházkových, Frant. Kodeta, Frant. Himla, Ant. Tesárka bylo usneseno tyto přijmouti.

 

3. Za polního hlídače pro polní hlídku zvolen Josef Procházka a ustanoven mu plat 50 korun měsíčně.

 

4. Ohledně přípřeže do Zličína usneseno ponechati do příští schůze.

 

Po předčtení podepsáno

Fr. Kubr, starosta, Pavel Šafařík, Matěj Čermák, Josef Kapalín, Henych Josef, Josef Kozák, Josef Procházka

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. července 1907