ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. ledna 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán u obecního úřadu v Hostivici při schůzi obecního výboru dne 30. ledna 1908 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem:

 

1. Jest zvolení komise ku volbě do zemského sněmu a byli zvoleni p. Josef Vlasák a Fr. Kubr.

 

2. Ku podepsání smlouvy na výměnu pozemků s c. k. velkostatkem za pozemek u nádraží zvoleni byli pp. Josef Kozák a Václav Nykles.

 

3. K žádosti Jana Svobody za udělení podpory usneseno dáti mu podporu 10 korun měsíčně od 1. ledna 1908.

 

4. K žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší obce usneseno přijmouti Jana Stehlíka a Frant. Fürsta, Václav Havránek nebyl přijat z důvodu an obec nepředložila průkaz, že Vác. Havránek neobdržel žádnou chudinskou podporu od dosavadní domovské obce, Matěj Kvasnička nebyl přijat z důvodu, že již béře chudinskou podporu od c. k. velkostatku v Jenči a Jan Sulan nepřijat z důvodu, že 10 roků zde nebydlí.

 

5. Volný návrh p. Kozáka, by se dal park prořezati, ponechán do příští schůze.

 

6. Volný návrh p. Kozáka o koupi nového svátečního obleku strážníka, usneseno, by obstarali nový oblek strážníkovi p. Dusík a starosta.

 

7. Volný návrh p. Nerada, by se nechal vyvézti obecní rybník, usneseno to ponechati do příští schůze.

 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se vysázely na fořtě stromky třešňové, ponecháno do příští schůze.

 

Po předčtení schváleno

Fr. Kubr, A. Kratochvíl, c. a k. správce, An. Vlček, V. Nykles, K. Nerad, Josef Kozák, Josef Vlasák, Štěpán Šafařík, Jan Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. ledna 1908