ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. března 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního výboru dne 17. března 1908 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem:

 

1. Jednání o zakoupení stromků hruškových do úvozů a bylo usneseno tyto zakoupiti.

 

2. Usneseno, aby se zřídil most u čísla 90 a byli do komise zvoleni p. Kozák, p. Vlasák, St. Šafařík a starosta, by se most zřídil.

 

3. Dále jednání o podepsání směnné smlouvy s c. k. velkostatkem a obcí a bylo vzhledem ku vyjádření p. c. k. správce, že zaplatí veškeré výlohy výměnou tím spojené, tuto podepsati.

 

4. Skalníkovi v černé skále povoleno na vylévání vody ze skály, mu 4 koruny.

 

5. Ohledně vyvážení rybníka byla zvolená komise, a sice pp. Kozák, Nerad, Štěp. Šafařík a starosta, by konala přípravné práce ku vyvážení a podala návrhy, jak nejlépe vyvážení zaříditi.

 

6. Ohledně minulého návrhu p. Vlasáka ohledně vysázení obecního pole na fořtě, návrh byl zamítnut.

 

7. Volný návrh p. Št. Šafaříka, aby obecní pastýř odstranil připouštěcí stanici u bytu J. Doskočila během 8 dnů, byl schválen.

 

Fr. Kubr, starosta, Štěp. Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Kozák, Josef Šafařík, Josef Vlasák, Frant. Dusík, Václav Nykles, Ant. Tůma, Kratochvíl, Ant. Staněk, Karel Nerad

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. března 1908