ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. dubna 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22. dubna 1908 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem:

 

1. Jest žádost Josefa Nebeskýho a soudruhů o povolení místa táboru lidu na den 1. května 1908 a bylo usneseno, že vzhledem ku školnímu vyučování, které by se tím rušilo, nelze žádostí této vyhověti. Když by to bylo v den, ve kterém není vyučování školní, mimo odbývání táboru se povoliti může

 

2. K žádosti hasičského sboru o příspěvek na návštěvu výstavy usneseno dáti na vycházku na výstavu muži 2 koruny, dále kout u hasičské zbrojnice má se zahraditi a 1 fůra popele dáti.

 

3. Ohledně vyvážení obecního rybníka usneseno, by p. Vlasák koupil 20 prken 5/4 a ostatní by obstarala komise dříve zvolená.

 

4. Ohledně obecní pískovny usneseno libovolné braní písku se přísně zakazuje a pískovna se má pronajmouti jednomu podnikateli, který by měl povinnost pískovnu udržeti v pořádku, a sice podkopávky strhati, díry zaházeti, začež by neplatil žádný poplatek za písek a měl by právo písek prodávati, který by ale přes 1 K 20 haléřů dráže nesměl prodávati.

 

5. Volný návrh p. Vlasáka o zakázání podomního obchodu usneseno, by p. Vlasák se o věci té informoval a příště zprávu podal.

 

Skončeno a podepsáno

Fr. Kubr, starosta, Štěp. Šafařík, Josef Kozák, Karel Nerad, Josef Šafařík, Jan Kohoutek, Fr. Dusík, Josef Vlasák

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. dubna 1908