ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. května 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. května 1908 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem:

 

1. Usnesení ohledně vyvážení obecního rybníka ponecháno dřívější zvolené komisi.

 

2. K žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší přijati byli Frant. Kotva, Ant. Tesárek, Jan Kohoutek a Jan Fiala.

 

3. K žádosti Fr. Šurana o podporu za škodu utrpenou při požáru usneseno dáti mu 10 korun.

 

4. Žádost Josefa Nebeskýho o povolení táboru v parku 7. června t. r. vzata na vyjádření p. Jos. Nebeského z denního pořádku.

 

5. Přípisy obecních úřadů o náhradu výloh chudinských za zdejší příslušníky usneseno zaplatiti.

 

6. Ohledně zastavení plochy mezi J. Kellerem a J. Svatkem nepovoleno a poukázáno, by se parcele zvětšila přikoupením od J. Kellera.

 

7. K návrhu p. Vlasáka z minulé schůze ohledně zákazu podomního obchodu usneseno všemi hlasy podomní obchod v Hostivici zakázati, usnesení o tom c. k. okresnímu hejtmanství v Kladně ohlásiti. Pan Vlasák splnomocněn, aby 4 tabulky dal zhotoviti s nápisem, že podomní obchod se pod pokutou 4 koruny zapovídá.

 

8. Návrh p. Vlasáka, by p. Šafařík byl požádán, by nechal jeho studnu v čísle 58 k dispozici občanstvu, byl schválen a starosta poukázán, by p. Šafaříka požádal o svolení braní vody a že by obec správu pumpy na obecní náklad prováděla.

 

9. Návrh p. J. Šafaříka, by se zřídil polní hlídač od 1. června t. r. byl přijat a představenstvo zmocněno hlídače přijmouti.

 

10. Návrh p. správce na úpravu obecních cest v obci Hostivici, k níž pan správce navrhl, že by šutr opatřil na náhradu ceny šutru a dovozu povoleného v schůzi ... usneseno návrh pana správce přijmouti.

 

Po přečtení schváleno a podepsáno

Fr. Kubr, starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Kratochvíl, J. Šafařík, A. Staněk, Ant. Tůma, Josef Kozák, Ant. Vlček, Fr. Dusík, Jan Kohoutek

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. května 1908