ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. února 1910

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 21. února 1910 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Jednání o pronajmutí obecní skály okresnímu výboru v Unhošti a bylo usneseno následovně. Skála obecní u Jenečka se přenechává okresnímu výboru v Unhošti ke tlučení štěrku na silnice v Hostivici a nejbližším okolí na 12 po sobě jdoucích roků, letošním rokem počínaje, za dříve vyjednanou cenu 1 m3 štěrku, a sice tak, by tři čtvrtiny štěrku se bralo ve spodkách a 1 čtvrtina štěrku nahoře, dále vyhražuje sobě, by v pádu potřeby dáno bylo obci pouze pro katastr Hostivický ku stavbě potřebný kámen neb štěrk na správu cest nanejvýše 100 m3 kamene i štěrku za cenu výrobní, dále na místě samém se vyznačí, kam až se může hoření kámen ve vysoké skále lámati, a konečně obec ukládá okresnímu výboru, by tu plochu, kterou ubéře na poli ku lámání kamene potřebnou, zase na místě vylámaném zase v pole upravena byla.

 

2. Ohledně úpravy silnice na ladě usneseno, že štěrk se má položiti v šíři 6 metrů, a sice v místech, kde cesta jest nejhorší, okolo domu se nechá 1 m široký chodník na každé straně, pak se udělá škarpa v šíři 60 cm a ku svedení vody přes silnici rygol. An kamene na štěrk jest málo, usneseno ještě nechati 40 až 60 metrů nalámati. Ku detailnímu vyjednání a ku dozoru na silnici jsou zvoleni pp. Kozák, J. Vlasák, Jos. Šafařík, Št. Šafařík a starosta, by co ještě bude scházet, nechali upraviti.

 

3. Ohledně koupě stromů usneseno, by uschlé stromy se na stojatě prodaly a aby se koupilo 50 lip a 25 hrušní a aby se dal inserát do Venkova, kdo by lepší nabídku dal. Do komise pro prohlédnutí stromů, které se mají odstraniti a kam se mají nové zasaditi, zvoleni pp. J. Vlasák, Jos. Šafařík a Jos. Kozák.

 

4. Za příslušníky zdejší obce byli přijati Václav Volf, Tomáš Soukup a Josef Vlček. Antonín Pachman nebyl přijat, an se ze zdejší obce vystěhoval.

 

5. K žádosti Frant. Kahouna nebyla podpora Marii Šrajberovou zvýšena, až jak četnictvo stav její vyšetří.

 

6. Ku podepsání výkazů klasifikačních zvoleni p. Josef Šafařík a p. Štěpán Šafařík.

 

7. Volný návrh p. Nerada na ohražení parku, usneseno, by se p. Kozák přeptal na cenu a v příští schůzi zprávu podal.

 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se zakázalo trhání květu lipového a ratolesti ... ... dovolení trhati pouze za přítomnosti obecního strážníka, který nařeže ratolesti na vykázaném místě.

 

9. Volný návrh p. Nerada, by obec zakročila proti skládání a nakládání prachu, patron dělostřeleckých a dynamitu u staniční budovy, an to takřka se děje u samé obce a v pádu výbuchu by byla obec hrozně poškozená a lidské životy ohroženy a zvláště vzhledem k tomu, že na druhé straně nádraží možno skládati a nakládati na místě vzdáleném od obce, usneseno, by po přeptání u právního přítele proti nepřístojnosti této se zakročilo u úřadů k tomu povolaných.

 

 

Frant. Dusík, Kohoutek Jan, Josef Šafařík, Karel Nerad, Josef Kozák, Vác. Nykles, Fr. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. února 1910