ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. června 1910

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 17. června 1910 za přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Předloženy účty za rok 1909, byly všestranně prozkoumány a schváleny.

 

2. Jednání o odprodeji obecních pozemků ku rozšíření nádraží v Hostivici a bylo schváleno odprodej pozemku za 3 kor. za 1 čtvereční sáh, co bylo komisí předběžně ujednáno a dále usneseno, by za jeden strom bylo minimum 5 korun.

 

3. Ku žádosti Václava Panušky o podporu bylo usneseno dáti mu 6 korun měsíčně.

 

4. Ku ohražení parku usneseno koupiti 6 mtc cementu u firmy Biskup a spol. v pytlích po 50 kilo.

 

5. Dále usneseno, by ke komisi dne 18. června na rozšíření nádraží mají jíti starosta, p. Šafařík Josef, p. Josef Kozák a p. Nerad, kteří mají hájit zájmy obce.

 

6. Volný návrh p. Vlasáka, by se daly opravit lucerny obecní, usneseno, by se tak stalo.

 

 

Josef Vlasák, Frant. Dusík, Ant. Vlček, Václav Nykles, Josef Šafařík, Frant. Kubr, starosta, Josef Kozák, Karel Nerad, J. Horešovský, Staněk

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. června 1910