ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. listopadu 1910

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 10.11.1910 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Jest jednání ohledně komisielního řízení ohledně stavby prachoven a lučebných laboratoří kol práchoven a nynějších kasáren a bylo usneseno, by dva pánové, totiž p. Kozák a starosta dojeli k některému právníku na poradu do Prahy, s kterým by se poradili, jaké námitky mají se podati, a pakli za vhodné uzná, by se k této komisi v zastoupení obce dostavil, dále usneseno, by se podaly následující námitky: jízda při stávající silnici a cestách nebudiž obmezována, vykonávání polních prací kol práchoven a laboratoří, totiž stavení mandelu, kopek jetelin, skládání hnoje a zakládání kompostu nebudiž obmezováno, dále v pádu výbuchu buď prachovny, laboratoří, neb na vozích při dopravě a vykládce na nádraží budiž stanoveno, kdo tato škody má nahraditi. Ku komisi na sobotu ustanoveni p. Nerad a p. Vlasák.

 

2. K žádostem o podporu usneseno Kat. Musilové a Frant. Smrčkové, že Kater. Musilová má syna Karla, který ji dosud podpoří a u Smrčkové má se vyšetřit, jak dlouho se tam zdržuje.

 

3. K žádostem o udělení domovského práva usneseno přijmouti Jana Cihláře, Vojt. Lundáka, Václava Tomáška a Jana Pauska a Jana Sulána.

 

4. K žádostem o milodary dáno Severočeské jednotě 15 kor. a sčítacímu komitetu 1 kor., na českou matici školskou v Minsku 1 korunu.

 

5. Volný návrh p. Vlasáka – usneseno, aby obecní strážník veškeré obchodníky zastavil a neoprávněné ihned zastavil a četnické stanici ku stíhání odevzdal.

 

6. K žádosti strážníka o koupení kožichu usneseno, by se mu kožich zakoupil.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Josef Šafařík, Josef  Vlasák, Karel Nerad, Frant. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Ant. Vlček, Josef Kozák, Kratochvíl

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. listopadu 1910