ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. února 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16.2.1911 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Jednání o žádosti Jakuba Strašlipky, dělníka v Hostivici, o přenechání části pozemku na stavbu domku a bylo usneseno následovně: An na obecní pozemek na fořtě není dosud žádného parcelačního plánu, nemůže obec dle stávajícího stavebního řádu na stavbu domků obecní pozemek prodati. Zřízení parcelačního plánu a schválení téhož příslušnými institucemi vyžaduje delší dobu a pak byla tato část úplně mimo obec. Z důvodů nemůže vaší žádosti vyhověti, obec však zakročí u c. k. vrchní správy v Jenči, by parcelaci urychlila, by dělnické domky na parcele 259 stavěny býti mohly.

 

2. K žádosti Matěje Čermáka usneseno staveniště prohlédnouti a v příští schůzi o této rozhodnouti.

 

3. K žádosti obce Nečíně přijat byl Josef Sobotka za zdejšího příslušníka.

 

4. K žádosti Tomáše Stádníka povoleno mu zvýšení podpory 1 korunu měsíčně, manželům Kahounovým 20 korun pro Marii Srajberovou na šaty přidati ročně a Frant. Smrčkové podpora udělena 5 kor. měsíčně1. březnem 1911 počínaje.

 

5. Ohledně lékaře usneseno dojíti k okresnímu výboru a požádati p. tajemníka, by nám vypracoval žádost o jmenování lékaře obecním lékařem a dotaz, jaký honorář by za to chtěl aby předložil originál neb opis rozhodnutí zemského výboru.

 

6. K návrhu p. Nyklesa ohledně pěšiny na ob. louce usneseno, by Fr. Kubr dal drát a obec kůly a zahradila by se strouha.

 

7. K návrhu p. Šafaříka usneseno dáti strážníkovi ročně na šaty obnos 50 korun a za cestu do Unhoště 1 K 20 haléřů.

 

Josef Šafařík, A. Kratochvíl, Josef  Vlasák, Frant. Dusík, Ant. Vlček, Jan Kohoutek, Frant. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. února 1911