Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. března 1912

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22. března 1912 za přítomnosti 9 členů výboru s následujícím pořadem

 

1.   Předložené účty za rok 1911 obecních příjmů a vydání byly prozkoumány v jednotlivých položkách, porovnány s doklady, načež byly schváleny. Příjem 8 915 K, vydání 8 765 K 54, zbytek 152 K 23.

 

3.   Rozpočet pro rok 1912 byl přezkoušen ve všech položkách a po upravení schválen. Přirážka pro rok 1912 stanovená byla na 48 % slovy čtyrycet osm percent ke všem přímým daním vyjímaje daň osobní.

 

4.   K žádosti sboru učitelského usneseno, by podepsána byla petice žádající, by venkovské učitelstvo na roveň postaveno bylo městským.

 

5.   Ku žádosti o podporu J. Nedvěda pro hocha po Ant. Nachtmanovi usneseno ponechati do schůze příští a k žádosti Alex. Nováka usneseno, by se dopsalo na řiditelství úrazové pojišťovny, by jemu lepší podporu dala.

 

5.   Volný návrh p. Vlasáka, by se upravila cesta do vršku, usneseno pro velký náklad to odložiti.

 

6.   K volnému návrhu ohledně vyvežené hlíny v Václ. Procházky č. 121 usneseno jej ku odvezení do 14 dnů vyzvati a v pádu neuposlechnutí jej pokutovati.

 

7.   P. Kozák ohlašuje, že spolu jinými hodlá zameziti chození lidí přes pole pod pokutou od 2 do 5 korun a vyhlásiti to tabulkami.

 

Fr. Kubr, starosta, Václav Nykles, Mulatsch, Ant. Tůma výbor, Frant. Dusík, Josef Kozák I. radní, Josef Vlasák, Anton Staněk, Karel Nerad

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. března 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003