Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. února 1912

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22/II 1912 za přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem.

 

Jednání.

1.   Jest přípis c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně podání dobrozdání povolení veřejné lékárny v Liboci a bylo usneseno následovně: An lékárna Břevnovská jest blízko od Liboce a vzhledem, že i obec zdejší se ucházeti buď o veřejnou lékárnu neb soukromou, majíc všechny lékárny dosti vzdálené, nejbližší přes 5 kilometrů, nesouhlasí se zřízením lékárny v Liboci.

 

2.   K žádosti o přijmutí do svazku obce Hostivice přijmuti byli dítka Antonínu Nachmanovi, Václav Bouška, Kateřina Boušková, Jan Cintl a Václav Kabička.

 

3.   Ohledně vyřezání stromoví a o prodeji slabých stromů a klestí zvolená byla komise p. Kozák, p. Vlasák, Josef Šafařík a starosta, kteří potřebné mají zaříditi.

 

4.   O žádosti Václava Horešovského ohledně dání nemocného dítka do ústavu usneseno se po lékařském ohledání poptat se u některého ústavu, zda-li by bylo možno někam je dostat.

 

5.   K žádosti Sokolské župy Podbělohorské o dání příspěvku na dítky, řemeslný dorost a zároveň příspěvek na slet, dáno bylo na každý 10 korun.

 

Karel Nerad, Anton Staněk, Ant. Tůma, Josef Vlasák, v. z. Havelka, Václav Nykles, Fr. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Jan Kohoutek, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 22. února 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003