Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. prosince 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. prosince 1911 za přítomnosti 9 členů výboru s následujícím pořadem.

 

1. Jest přípis dob. has. sboru ohledně nescházení se výborových schůzí a usneseno, by sděleno bylo dob. has. sboru, by ještě jedenkrát schůzi svolal, všechny členy řádně obeslal ,a když by se nesešli, by svolána byla valná hromada, by o tom usnesení učinila, když valná hromada nápravu neučiní, teprve obecní výbor nucen bude nápravu učiniti.

 

2. K žádosti p. arch. Paroulka o stanovení ceny za štěrk usneseno, by lámán byl kámen u rybníčku na kraji, aby cena z místa čítána byla 30 haléřů, ve vysoké skále vůbec se lámati zakazuje.

 

3. Ohledně sekání ledu na rybníce obecním usneseno, by platilo se za led za fůru a napřed aby sekali 1 den led p. Nerad a Procházka a druhý led p. Šroubek a p. Šimáček. Led však musí býti za 1. den vysekán, aby zase jiný mohl růsti. Led sekati však se má, až dosáhne větší tloušťky, což určí starosta.

 

4. Úprava na fořtě rybnická má se provésti tak, aby se rozšířila a aby se tam led sekati mohl.

 

5. K žádosti obce Litovické přijmut byl Fr. Foubík do obce zdejší.

 

6. K žádosti Josefa Čermáka, by svoleno mu bylo vybrati úrazovou rentu jako odstupné jednou pro vždy, se nepovoluje z důvodu vybíráním renty po částech více dostane, jakož i že by v pádu neschopnosti ku práci obec rentu mu platiti musela.

 

7. An nájem obec. luk letos vyprší, mají se nově na šest roků pronajmouti za podmínek dříve stávajících.

 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se upravily po obci pěšiny usneseno, by když na nádraží popel dáti nechtí, vzal se z továrny a pěšiny upravily.

 

Václav Nykles, Fr. Kubr, starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Frant. Dusík,  Anton Staněk, Jan Kohoutek, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. prosince 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003