Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. června 1912

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 8. června 1912 za přítomnosti 7 členů s následujícím pořadem.

 

1. K žádosti Ant. Nedvěda za poskytnutí příspěvku na sirotka J. Nachtmana usneseno dáti mu na vychování příspěvek 4 koruny měsíčně od června 1912 ku příspěvku od c. k. dvora.

 

2. Návrh první české voj. pojišťovny v Praze na pojištění povinného ručení byl zamítnut.

 

3. K žádosti Anny Hülerové, majitelky domku 74 v Hostivici, za odstoupení pozemku 38 m2 přestavením domku jejího zabrané usneseno pozemek postoupiti 1 m2 za 1 korunu, celkem 38 korun, slovy třicet osm korun.

 

4. K žádosti Josefa Veselého o kolovrátek usneseno ponechati na pozdější dobu.

 

5. K žádosti o příspěvek na hudbu o vzkříšení a Božím těle usneseno dáti 10 korun.

 

6. Žádost J. Paroulka o lámání kamene ponecháno dřívější usnesení v platnosti.

 

7. K žádosti ob. strážníka o příspěvek na oblek usneseno dáti mu pro letošek 60 korun.

 

8. Volný návrh p. c. k. správce, by lidé pracující na polích jak velkostatku, tak i rolníků i malých majitelů pozemků poděleni byli lístky dovolujícími choditi na trávu do polí a lidi na polích nepracující by na trávu nebyli připuštěni, a když budou na polích přistižení, aby byli pokutováni.

 

Josef Vlasák, Mulatsch, Frant. Dusík, Jan Kohoutek, Ant. Tůma Fr. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. června 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003