Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. září 1912

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 25. září 1912 za přítomnosti 9 členů s následujícím pořadem.

 

2. Podání dobrozdání o žádosti Václava Procházky č. 121 o koncesi hostinskou v Hostivici a usneseno, že vzhledem již stávajícím zde 4 hostincům, 3 prodejí lahvového piva, dva výčepy lihovin a několik prodejen v uzavřených lahvích, nedoporučuje se zřízení nové koncese hostinské Václ. Procházkovi v čísle 121 v Hostivici.

Ohledně žádosti Lad. Klímy ohledně rozšíření koncese v domě 115 v Hostivici o přechovávání cizinců usneseno odporučiti, by žádosti bylo vyhověno.

 

3. Ku jednání ohledně lékaře v pádu usazení usneseno mu povoliti ročně 400 a ku jednání zvoleni mimo starostu p. Kozák a p. Vlasák.

 

4. K žádosti obcí byli za příslušníky přijmuti Bohumil Mach, Alois Bebr a Jan Cihlář.

 

1. Předloženy byly parcelační plány části pozemku c. k. velkostatku č. kat. 259 v Hostivici pod voj. budovami a byla navržená parcelace schválena za následujících podmínek.

Veškerý uliční pozemek budiž obci bezplatně bez výloh odevzdán a knihovní pořádek ohledně uličního pozemku provede každý kupec pozemku proti svému domu. Každý majitel domku jest povinen zříditi kol svého majetku as 1 metrový chodník a jej upraviti. K návrhu komise usneseno, by ulice kol voj. objektu mohla býti místo navržených 10 metrů pouze osm metrů, ostatní ulice ponechány o šířce 10 metrů.

 

Volný návrh p. Vlasáka, by se žádalo o povolení vybírání poplatků z místa na úpravu ulic, usneseno, by o příští schůzi dán byl na pořad a p. Vlasák by se pozeptal v Břevnově, jaké kroky v té věci se činiti mají a z čeho poplatky se vybírati mají a zároveň má se projednat v příští schůzi návrh, by se žádalo o povolení vybírání při komisích stavebních poplatku.

 

Mulatsch, Josef Vlasák, Fr. Kubr, Václav Nykles, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Josef Kozák, Jan Kohoutek, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. září 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003