Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. února 1913

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán dne 27. února 1913 při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici za přítomnosti podepsaných členů s následujícím pořadem.

 

1. Předložený účet příjmu a vydání obce Hostivice za rok 1912 byl všestranně prozkoumán v jednotlivých položkách, porovnán s doklady a shledán správným, načež byl schválen a podepsán.

 

2. Žádost Tomáše Staňka o zvýšení podpory a žádost Marie Nekvapilové o podporu byly zamítnuty, prvý z důvodu, že loňského roku byla mu podpora zvýšena, a druhá, že táž má jest domek č. 107.

 

3. K žádosti obce Horní Lhoty za přijmutí Ant. Semerada byl týž za příslušníka přijat.

 

4. Ku přípisu okresního výboru za zaplacení 35 K 22 za úpravu silnice v Jenečku usneseno zaplatiti, ale má udáno býti, jaká práce konaná byla.

 

5. K přípisu c. k. okresního soudu byli ku stání dne 5. března 1913 ustanoveni p. Kohoutek, Josef Šafařík a starosta a stanovená dieta po 4 korunách.

 

6. Za upravení lávky u školy bylo usneseno dáti za materiál a úpravu 15 korun.

 

Po této schůze skončena.

 

Mulatsch, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Josef Šafařík, Fr. Kubr, Václav Nykles, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Josef Kozák

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. února 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003