Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. března 1913

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 12. března 1913 za přítomnosti 8 členů s následujícím pořadem.

 

1. Jednání ohledně ohražení skály a bylo usneseno, by se ohradila podél pěšiny a kus okolo pole.

 

2. Usneseno zakoupiti knihu říšských zákonů za 10 korun.

 

3. O žádosti Jana Sulana ohledně prodeje lihových nápojů a bylo usneseno, že obec souhlasí s udělením koncese výčepu lihových nápojů v čísle 54 v Hostivici Janu Sulanovi.

 

4. Ošetřovné za dítko Frant. Novotného syna Josefa Novotného do porodnice 27 K má se zaplatit.

 

5. Udělení koncese hostinské Václ. Procházkovi v čísle 121 v Hostivici vzato na vědomí.

 

6. Ohledně lámání kamene v černé skále usneseno zakázati lámání kamene jak Sechrovi, tak i okresnímu výboru.

 

7. Za soudní odhadce pro škody na polních plodinách navrženi pp. Josef Kozák a Fr. Kubr.

 

8. Ohledně obecní kanceláře usneseno, by se požádala místní školní rada o propůjčení místnosti pro kancelář obecní a dáti ji upraviti.

 

9. Strážníkovi na šaty povoleno 50 korun.

 

Po této schůze skončena.

 

Mulatsch, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, Fr. Kubr, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Václav Nykles

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. března 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003