Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 9. prosince 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 9. prosince 1916 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Josef Kozák, p. Štěpán Šafařík.

Členové obecního výboru: p. Vlasák Jos., p. Nerad Kar., p. Mulatsch Kar., p. Šafařík Jos.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Žádost p. Ing. Čermáka a spol. za odškodnění za ubytování uprchlíků.

Usneseno, že místnosti uvedou se do předešlého stavu.

 

II. Žádost p. Jos. Nekoly za zvýšení platu od zvonění a natahování hodin.

Usneseno přídavek 10 korun.

 

III. Žádost o chudinskou podporu Anny Veselé.

Jelikož nedošlo vyřízení, ponecháno na příští schůzi.

 

IV. Zaopatření sirotků Konopových.

Dle návrhu p. Kozáka usneseno, příspěvek na každého sirotka 20 korun měsíčně a 40 korun ročně na ošacení.

 

V. Žádost o chudinskou podporu Alžběty Trýbové.

Žádost zamítnuta, jelikož majetek svůj odevzdala svému synovi, který má dobré postavení.

 

VI. Žádost o podporu Ant. Veselého, poručníka nezletilých dítek Karla a Antonína po zemřelém Karlu a Mar. Veselých.

Usneseno 10 korun na každé dítě.

 

VII. Žádost o domovské právo Václava Radiny.

Přijat.

 

VIII. Upsání páté válečné půjčky.

Usneseno zbytek upsat nejvýše 1000 K.

 

 

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad

 

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 9. prosince 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003