ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. července 1895

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 29. července 1895 o 7 hodině večer.

 

Předmět.

 

1. Dopis obecního úřadu v Třebonicích, že ze zdravotních ohledů dodávají zdejšího příslušníka Josefa Kácla nemanželského syna Marie Vyskočilové rozené Káclové, a žádá za dodání povozu chudinského 2 zl. 70.

Usneseno jednohlasně, by byl zaslán obci Třebovské dopis, že nemá práva odnímat matce syny a že matka se před celým obecním zastupitelstvem vyjádřila, že syna svého do jiných rukou nedá, neb potřebuje velkou obsluhu, a přidává se jí na výživu toho 10 zl., celkem ročně 35 zl., s kterýmžto obnosem přítomná matka M. Vyskočilová jest spokojena.

 

2. Žádost prostřednictvím obecního úřadu ve Strenicích by Vojtěchu Klatovskému 77 roku starému byla udělena podpora.

Usneseno jednohlasně, by jmenovaný zaopatřil sobě lékařské vysvědčení a že ku práci schopen není a průkaz o svém stáří. V pádu, že by týž dodal průkaz ten, že ku práci není schopen, vyměřuje se mu ročně 6 zl.

 

3. Žádost pěstounů Růženy Vyznerové narozené v Praze roku 1889, Františka a Alžběty Kaš ve Višňové na výživu a výchovu.

Vyšetřit byt matky.

 

4. Žádost ... Zelené za podporu na byt.

Usneseno jednohlasně, že má podpory 24 zl. a že se tento rok větší podpora vyplácet nemůže.

 

5. Volné návrhy.

Člen zastupitelstva pan Mareš ze Břvů oznamuje, že dosud František Kácl neodklidil stavby na obecním pozemku.

Usnešeno jednohlasně, by byl týž ještě jednou vyzván, by do tří dnů stavby ty odklidil, po projití lhůty té by stavby ty za asistence  odstraněny byly.

 

 

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.

V Litovicích dne 29ho července 1895

Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Matěj Mareš, Jan Řečinský, Maresch

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. července 1895