ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. října 1895

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 27. října 1895 o 9 hodině ranní, spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček.

 

Předmět.

 

1. Jest potřeba postarat se o byt a výživu příslušníka mrzáka Josefa Kácla ze Břvů.

Usneseno jednohlasně by jmenovaný mrzák Josef Kácl byl dán do obecního domku společným bytem Josefě Vajzové, jmenovaná se uvolila, že si ho vezme ku stravě a poklidu, když jí obec poskytne 25 krejcarů denně.

 

2. Volné návrhy.

Člen obecního zastupitelstva pan Antonín Burgr navrhuje, aby se mrzáku Josefu Káclovi seřídilo nějaké prádlo.

 

3. V pádu, kdyby z jeho příbuzenstva ho chtěl někdo navštívit, jest povinen se hlásit u obecního úřadu.

 

4. Člen obecního zastupitelstva pan František Ptáček navrhuje, aby se obecní sýpkou i částí pozemkem, který má pronajatý p. Klein, prodalo na stavební parcele veřejnou dražbou. Dává se v moc starostovi, aby se postaral o pravé vyměření a odhadnutí této budovy a o potřebné věci.

 

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.

Obecní úřad v Litovicích dne 27ho října 1895

Václav Sobotka, starosta, Antonín Šimáček, František Ptáček, Josef Rohla, Jan Řečinský, Ant. Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. října 1895