ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. prosince 1895

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček na základě oběžníku ze dne 8ho prosince 1895 odbývané dne 8. prosince 1895 o 2 hodině odpoledne.

 

Ke schůzi dostavili se p. Ant. Šimáček, p. M. Mareš, p. J. Řečinský, p. F. Ptáček, p. Frant. Horešovský, zástupce velkostatku p. Veiner, p. Antonín Herda, p. Antonín Burgr. P. Rohla pro nemoc omluven.

 

Předmět.

 

1. Jest jednání ohledně rozvržení příspěvku na silnici Chrášťansko-chýňskou (751 zl. 26).

Zástupce velkostatku navrhuje, by byla podaná žádost k okresnímu výboru za prodloužení lhůty ku placení až do konce února. Jednohlasně přijato.

 

2. Volba dvou přehlížitelů účtu za rok 1895.

Zvolen jednohlasně p. správce Horešovský a p. Ant. Šimáček.

 

3. Volné návrhy.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Matěj Mareš, František Ptáček, Wein, Šimáček, Řečinský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. prosince 1895