ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. ledna 1896

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 28. ledna 1896 na základě oběžníku ze dne 14ho ledna 1896.

 

Předmět.

 

Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1895, jakož i předpočtu na rok 1896.

Schůzi předsedá pan starosta za přítomnosti následujících pánů p. Ptáčka, p. Šimáčka, p. Burgra, p. Řečínského, p. Herdy, p. Mareše, p. Horešovského z Jenečka, p. Veinera, zástupce velkostatku.

 

Přikročeno ku prozkoumání a shledáno, že

  veškerý příjem činí za 1895                         1 160 zl. 15 kr.

  veškeré vydání činí za 1895                         1 031 zl. 13 kr.

Zbývá koncem roku přebytek                            129 zl. 02 kr.

 

Účet byl jednohlasně schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1896.

 

Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1896.

Veškerá potřeba činí:                                    1 660 zl. 30

Příjem                                                            345 zl. 16

Zbývá neuhraženo                                        1 315 zl. 24

 

Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 30% přirážkou k veškerým přímým daním, které činí 4 565 zl. 18. 30 % = 1 369 zl. 55 a zároveň bylo usneseno, by odměna 3 pánům radním á 6 celkem 18 zl. v roce 1896 se více nevyplácela.

 

Dále jednáno o žádosti pěstounky Alžběty Káš ve Višňové, která ošetřuje Růženu Význerovou a usneseno, by ji na dítko to bylo vyplaceno 1 zl. měsíčně pro rok 1896.

 

Dále usneseno jednohlasně, by při poštovním úřadě zřídila příhrada a by obecní strážník chodil pro dopisy.

 

Usneseno též jednohlasně, by se vybíral poplatek do chudé pokladny z her gymnastických 20 kr. a z kolotočů 50 kr.

 

Františkovi Zelenkovi udělena podpora 5 zl. na byt pro rok 1896.

 

Veizové bylo jednohlasně povoleno na děti Marie Melzrové denně 25 kr. za ošetřování a výživu.

 

Dále usneseno jednohlasně, by v roce 1896 tráva z mezí byla ve dražbě prodána.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

Ant. Kubr, zapisovatel

Václav Sobotka, starosta, Frant. Horešovský, Wein, František Ptáček, Mareš Matěj, Šimáček, Řečinský, Ant. Burgr, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. ledna 1896