ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. března 1896

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 17ho března 1896 na základě oběžníku ze dne 17ho března 1896.

 

Schůzi předsedá pan starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Horešovského, zástupce velkostatku, pana Rohly, pana Mareše, p. Burgra, p. Herdy.

 

Předmět.

 

1. Jednáno o Antonii Zelené, že dala starostovi 4 děti a utekla od nich.

Usneseno, by se učinila poptávka u obec. úřadu v Břevnově, v jakých poměrech jmenovaná jest, a aby byla vyzvána, chce-li dítky k sobě vzíti, aby ji obecní strážník předvedl za asistence obec. úřadu v Břevnově.

 

2. Žádost Vojtěcha Klatovského ze Strenic, 77 roků starého o podporu.

Usneseno, by byl obecní úřad v Strenicích požádán, je-li skutečně pravda, že je ku práci neschopný. Jest-li dle dopisu jeho syna málo vidí, aby byl vyzván, by předložil lékařské vysvědčení.

 

3. Žádost Václava Saidla o podporu (v Přítočně).

Usneseno vyšetřit poměry příbuzných a by předložil lékařské vysvědčení.

 

4. Žádost Majdaleny Vlčkové z Hostivice.

Žádost zamítnuta.

 

5. Volné návrhy.

Vyzvat pana Špačka, by mostek před jeho stavením zřídil.

 

Pan Mareš upozorňuje, by cesta kolem pískovny na Břvech byla upravena, by žádné neštěstí se nestalo.

Zástupce velkostatku uvolil se ihned cestu tu upravit.

 

Pan správec navrhuje, by mostek k Morávkovic byl opraven.

Vzato na vědomí a budou se konat přípravy k opravě.

 

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.

Václav Sobotka, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Mareš Matěj, Josef Rohla, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. března 1896