ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. května 1896

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 12ho května 1896 na základě oběžníku ze dne 8ho května 1896.

 

Přítomni: p. Sobotka, p. Ptáček, Šimáček, Burgr, Herda, Mareš, Řečinský

 

Předmět.

 

1. Jednání o výnosu slav. zemského výboru ze dne 1ho dubna 1896 čís. 18764.

Pan Ptáček navrhuje, že se nemůže v naší obci žádných platů více zavádět, neb občanstvo jest již dosti obtíženo.

Všemi hlasy přijmuto.

 

2. Jednání o výnosu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 11. dubna 1896 č. 33090 ai 1895.

Přijmuto všemi hlasy dle tohoto výnosu.

 

3. Žádost Václava Saidla v Pavlově o podporu.

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně (též za rok 1896).

 

4. Žádost o podporu Václava Vaise v Želenicích.

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně (též za rok 1896).

 

5. též Jakuba Klatovskýho ve Strenicích.

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně, ale dříve ne až předloží lékařské vysvědčení (též 1896).

 

6. Volné návrhy.

Vyzvat veškery hospodáře ku pronajmutí mezí.

Přijato.

 

Pan Mareš navrhuje prodání obecního špýcharu.

Usneseno s prodejem sečkat, až bude vysvětleno, komu špýchar patří a jaké závazky knihovní na něm jsou.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta, Fr. Ptáček, Ant. Burgr, Šimáček, Herda, Mareš Matěj, Jan Řečinský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. května 1896