ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. června 1896

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 1ho června 1896 konané dne 3ho června 1896.

 

Ke schůzi se dostavili následující páni členové: p. Sobotka, starosta, p. Burgr, p. Šimáček, p. Mareš, p. Fr. Horešovský, p. Herda.

 

Předmět.

 

1. Výměr slav. okres. výboru v Unhošti z 10ho dubna 1896 č. 264 (zaopatření hasičského náčiní).

Usneseno jednohlasně, by se koupilo 15 košíků buď plechových, neb plátěných.

 

2. Rozpočet na opravu mostku k Morávkovům.

Usneseno jednohlasně na návrh p. Burgra mostek ten docela odstranit a udělat rigol k odtékání přebytečné vody.

 

3. Jakých kroků by se mělo užít ku hubení křečků.

Usneseno vyzvat veškeré pány majitele pozemků, by křečky pilně hubili.

 

4. Volné návrhy.

Žádné.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta,Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Šimáček,  Matěj Mareš, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. června 1896