ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. srpna 1896

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný dne 5ho srpna 1896 o schůzi obecního zastupitelstva svolané na základě oběžníku ze dne 4ho srpna 1896.

 

Ke schůzi se dostavili následující páni členové: p. Burgr, Šimáček, p. Ptáček, p. Horešovský, zástupce velkostatku, p. Sobotka.

 

Předmět.

 

1. Přípis obecního úřadu v Břevnově ohledně 4 dítek Antonie Zelené, která se pokusila o sebevraždu, týž obecní úřad dal dítky do ošetřování a žádá 1 zl. denně.

Usneseno, by obnos 13 zl. 50 byl obecnímu úřadu v Břevnově zapraven a by Antonie Zelená byla dopravena do obce a by jí byl byt vykázán v obecním domku.

 

2. Přípis banky Slavie, která chce obci poskytnouti prostředky na zakoupení hasidel při větším pojistném.

Usneseno, by akce ta byla podporována.

 

3. Stížnost Frant. Kácla proti umístění kompostu p. Šafra a p. Balouna.

Usneseno až uklidí chlívky, tak že se nařídí odklizení kompostu.

 

4. Přípis pana Stříbrného, že mu dovolili sousedé v Jenečku až na pana Stádníka pásti dobytek přes zákaz obecního úřadu.

Usneseno, by obecní strážník stíhal ty, kteří překročí zákaz obecního úřadu.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Ant. Šimáček,  Horešovský, Fr. Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. srpna 1896