ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. ledna 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva dne 11ho ledna 1897 na základě oběžníku ze dne 7ho srpna 1897.

 

Přítomni následující páni členové: pánové Rohla, Ptáček, Mareš, Šimáček, zástupce velkostatku p. Horešovský, p. Herda, p. Burgr, p. Řečinský.

 

Předmět.

 

1. Návrh mají-li zaměstnavatelé přihlašovat dělníky, které zaměstnávají, do seznamů volebních všeobecné třídy voličské.

Usneseno jednohlasně, by se každý dělník přihlásil sám.

 

2. Žádost občanů Břevských o udělení povolení ku postavení studny a příspěvek na ní.

Usneseno, by bylo komisionelní ohledání ohledně místa, kde by studna stála, a by dotčení žadatelé podali rozpočet.

 

3. Volba dvou revisorů účtů.

Usneseno jednohlasně, by loňští páni revizoři prohlédli účty – p. Šimáček a p. správce Horešovský.

 

4. Jednání o výnosu slav. Zemského výboru ze dne 19. září 1896 čís. 41918.

Provedení a opatření výnosu toho ponechává se panu starostovi.

 

5. Žádost manželů Kazových ve Višňové, by jim za ošetřování nalezenky Růženy Víznerové za rok 1895 podpora vyplacena byla.

Usneseno, by bylo vyplaceno 9 zl.

 

6. Žádost Antonie Zelené.

Usneseno, by strážník věc vyšetřil.

 

7. Žádost porodnice a náleznice o zapravení 8 zl. 19 kr za ošetřování manželky Františka Hanzlíka v Řepích.

Usneseno, by bylo dopsáno jmenovanému, by zaplatil obnos tento, jinak bude dopsáno na ředitelství.

 

8. Výkaz nemocnice, by bylo zapraveno 4 zl. 33 kr. za ošetřování za Martina Kácla.

Usneseno, by bylo odepsáno, že dotyčný obnos má na byt.

 

9. Městský úřad na Smíchově žádá o zapravení za léky 1 zl. 58 h. za Barboru Šmídovou.

Usneseno zapravit.

 

10. Obecní úřad Nusle, Pankrác o zapravení 4 zl. za zálohu Antonímu Marešovi.

Vyplacení odepřeno.

 

11. Nařízení okresního hejtmanství v Kladně, by bylo zapraveno obec. úřadu v Humpolci za léčení rodiny Šturcovy 1 zl. 27 a 1 zl. 86, 1 zl. 40.

Usneseno vyplatit.

 

12. Žádost Marie Brantové, 72 roků staré, za podporu (obecní úřad v Družci).

Usneseno, by předložila lékařské vysvědčení.

 

13. Žádost Rozálie Volfové v Libušíně, 74 roků staré, o podporu.

Usneseno, by předložila lékařské vysvědčení.

 

14. Volné návrhy.

Pan Ptáček navrhuje, by slav. okresní výbor Unhošťský přičinil se k tomu, by obce zdejšího okresu podaly hromadně žádost, by chudí byli zaopatřeni z prostředků zemských.

Usneseno jednohlasně.

 

15. Pan Herda navrhuje za zřízení obecního pokladníka.

Usneseno jednohlasně, by byl příště zvolen.

 

16. Pan Mareš upozorňuje na topol na Břevské hrázi, který je dutý, a žádá, by byl odstraněn, by se nestalo žádné neštěstí.

Usneseno, by c. k. správa vyzvána, by topol tento odstranila, a by byla správa c. k. velkostatku, by ostatní topoly seřízla.

 

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.

V. Sobotka, starosta, Matěj Mareš, Ant. Šimáček, Fr. Ptáček, Jan Řečinský, Rohla Josef, Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. ledna 1897