ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. února 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 3. února 1897 na základě oběžníku ze dne 19. ledna 1897.

 

Předmět.

 

Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1896, jakož i předpočet na rok 1897.

V schůzi předsedá p. starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Šimáček, p. Burgr, p. Horešovský, p. Herda, p. správce Horešovský, zástupce velkostatku

 

1. Přikročeno ku prozkoumání a shledáno, že

  veškerý příjem činí za rok 1896          1 717,50

  veškeré vydání činí za rok 1896          1 439,86 ½

  zbývá koncem roku přebytek                 278,63 ½

 

Účet byl jednohlasně schválen a usneseno, by přebytek byl přenešen na rok 1897.

 

2. Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1897.

Veškerá potřeba činí                            1 385,88 ½

Příjem za rok 1897                                475,08 ½

Zbývá neuhrazeno                                  910,80 zl.

 

Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 20% přirážkou veškerým přímým daním, které činí 4559,37. 20 % = 911,87 a zároveň usneseno ...

 

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.

V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Burgr, Ant. Herda, Frant. Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. února 1897