ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. března 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 24. března 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující páni členové: p. Šimáček, p. Řečinský, p. Mareš, p. Ptáček, p. Burgr, p. Herda.

 

Předmět.

 

1. Přípis slav. okresního výboru v Unhošti ze dne 8ho ledna 1897 č. 23 týkající se zřízení zimní hospodářské školy pro okres Unhošťský v městě Unhošti, kterým se obce žádají za poskytnutí stálého ročního příspěvku k částečnému krytí potřebného nákladu.

... (nečitelné) sdělil pan starosta dotyčný přípis v celém obsahu a na to přikročeno k rokování.

Usneseno jednohlasně, že se se zřízením zimní hospodářské školy v Unhošti nesouhlasí.

 

2. Přípis okresní školní rady ze dne 9ho ledna 1897 čís. 141 okresní školské rady ve příčině zřízení hospodářského kurzu pokračovací při obecné škole v Hostivici.

Po přečtení dotyčného přípisu přikročeno k rokování.

Pan Ptáček navrhuje, by se zřízení kursu nečinily překážky, a odporučuje, by návrh ten byl přijat.

Pan Herda nesouhlasí se zřízením kursu toho.

Přikročeno k hlasování o návrhu pana Ptáčka a pro návrh ten hlasovali čtyři páni a proti návrhu tři, tudíž souhlasí se se zřízením pokračovacího kursu hospodářského při obecné škole v Hostivici a zavazuje se nésti náklad se zřízením a vydržováním jeho, pokud na zdejší obec připadá.

 

3. Žádost Rosálie Volfové z Libušína o podporu.

Usneseno jednohlasně by jí byla vyplacena podpora 6 zl. ročně.

 

4. též Marie Brantová, Družec.

Usneseno též 6 zl. ročně.

 

5. Volné návrhy.

 

Tím skončeno a od přítomných podepsáno.

Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Fr. Ptáček, Šimáček,  Matěj Mareš, Jan Řečinský, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. března 1897