ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. května 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 21ho května 1897 na základě oběžníku ze dne 18ho května 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Burgr,  p. Šimáček, p. Ptáček, p. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Frant. Horešovský a pan Herda. Schůzi předsedá p. starosta.

 

Pořad.

 

1. Přípis slav. c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 8ho dubna 1897 č. 12452 týkající se opatření proti nouzi.

Za členy komise zvoleni pro Litovice pan starosta a pan Linek, pro Břve p. Herda a p. Ptáček, pro Jeneček p. Evan a p. Stříbrný.

 

2. Zřízení obecního strážníka.

Pan Herda navrhuje, by se vypsal konkurs do listu Politiky, 300 zl. služného, byt a 20 zl. na šaty.

 

3. Pan Herda navrhuje, aby se přidala podpora Marii Brantové, Rosálii Volfové na celý rok 9 zl.

Vyplatit.

 

4. Žádost Marie Horákové z Hostivice za podporu.

Usneseno, by jí bylo vyplaceno 9 zl. ročně.

 

5. Žádost Marie Foubíkové z Dobrovíze.

Usneseno, by si zaopatřila lékařské vysvědčení.

 

6. Volné návrhy.

Pan správce Horešovský navrhuje, by se opravil obecní mostek. Usneseno by se mostek prohlédl.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, František Ptáček, Ant. Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. května 1897