ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. června 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 6. června 1897 na základě oběžníku ze dne 3. června 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Šimáček, p. Řečinský, p. Mareš, p. Rohla, p. Herda, p. Burgr, předseda p. starosta, p. Horešovský, zástupce velkostatku.

 

Předmět.

 

1. Jest obsazení místa obecního strážníka, přihlásili se p. Václav Procházka z Horních Počernic, okres Karlín, Václav Zelenka z Litovic a Václav Helt z Litovic.

Usneseno jednohlasně, by byl vypsán konkurs.

 

2. Má-li se přistoupiti ku spolku zemskému červeného kříže aneb ženskému červeného kříže.

Usneseno jednohlasně, by se přistoupilo ku spolku zemskému červeného kříže, však při debatě opětné 5 hlasy z přítomných 8 členů znovu přistoupení za člena z důvodů obecních zamítnuto.

 

3. Volné návrhy.

Člen p. Mareš navrhuje, by se dal opravit mostek v obci Břve před zvoničkou.

Usneseno jednohlasně, by se mostek opravil.

 

4. Žádost Marie Žilkové, by jí obec pronajala obecní pozemek vedoucí k jejímu domku č. 20.

Usneseno jednohlasně, by se jí pronajala obecní ulice na 7 roků prozatímně za obnos 50 kr. ročně.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Rohla Josef, Matěj Mareš, Jan Řečinský, Ant. Burgr, Ant. Herda

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. června 1897