ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. července 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 20. července 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Horešovský, zástupce velkostatku,  p. Burgr, p. Horešovský, p. Evan, p. Ptáček, p. Šimáček, p. Vorlíček, p. Linek, p. Blecha, c. k. vrchní správce, p. Stříbrný.

 

Předmět.

 

1. Podat prohlášení obecního zastupitelstva ohledně hostinské živnosti ve Břvech p. Františka Ptáčka (c. k. okresní hejtmanství 1.7.1897 č. 16736).

Že ohledně živnosti hostinské Františka Ptáčka ve Břvech nestává žádných námitek a že živnost ta jest jediná toho druhu a že tato živnost jest v místě Břvech zapotřebí.

 

2. Volba dvou členů do místní školní rady.

Do místní školní rady zvoleni byli p. Horešovský c. k. správce a p. Burgr.

 

3. Má-li být podána žádost okresnímu výboru, by přijmul silnice ke stanici a k zelenému kříži do správy.

Usneseno, by žádost k okresnímu výboru stran přijmutí silnic zaslána byla.

 

4. Ustanovení obecního strážníka.

Jest obsazení místa obecního strážníka, přihlásilo se 73 žadatelů, usneseno, by p. Šimáček a p. Linek žádosti prohlédli a pak, které by uznali za vhodné (5), výboru předložili.

 

5. Antonie Zelená zaslala do obce 3 dítky, jakého opatření se má státi.

 

6. Volné návrhy.

P. starosta navrhuje, by se něco stalo s (obecním) špýcharem. P. Burgr navrhuje, by se mu pronajala sýpka na dobu 6 roků a zavazuje se, že před kontrolou obce dá sýpku do pořádku a za to má sýpku k užívání od 1. ledna roku 1898 do konce roku 1904 bezplatně (místo placení nese opravu).

 

7. P. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by se dal můstek na hráz do pořádku. Usneseno, by se oprava někomu zadala.

 

8. Návrh starosty, by se dala žádost k župní hasičské jednotě o podporu na hasičské náčiní. Usneseno, by žádost zadána byla.

 

9. Návrh p. Vorlíčka, by se dala obecní strouha opravit. Usneseno, by se podala žádost k okresnímu výboru, aby břeh okolo strouhy dal do pořádku.

 

S tím protokol skončen a podepsán.

Václav Blecha, c. k. vrchní správce, Ant. Burgr, radní, Horešovský, Josef Vorlíček, Josef Stříbrný, Josef Evan, Frant. Horešovský, Šimáček, Ptáček, Linek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. července 1897