ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 23. července 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující pánové: p. Horešovský, Malá Jenč, p. Stříbrný, Malá Jenč, p. Vorlíček, Litovice, p. Sobotka, starosta, Litovice, p. Ptáček, Břve, p. Šimáček, Břve, p. Linek, Litovice, p. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku.

 

Předmět.

 

1. Volba obecního strážníka z pěti vybraných žadatelů.

Přikročeno k volbě a zvolen byl František Vobořil v Ostředku p. Divišov, s podmínkou, že se přijímá na půl roku provizorně a pak na dobu určitou.

 

2. Volné návrhy.

1) Pan starosta podává ony výtisky a ptá se, co má do oněch zanést, míní-li obec nějaké hasičské náčiní zakoupiti, což se usneslo, by se zakoupily dvě ruční stříkačky, dále nějaké košíky na vody a nějaký žebřík, což se do oněch výtisků zanese a zašle k zemskému výboru.

 

2) Dále pojednání o sirotkách matky Anny Zelené, co se má s oněma počíti, což P. Ptáček podal návrh, by se děti poslaly domů k matce, což jednohlasně přijato.

 

3) Pan Linek navrhuje, by se opravil obecní domek pro strážníka, bylo přijato.

 

Tím schůze skončena.

Horešovský, Frant. Horešovský, Linek v zastoupení, Josef Stříbrný, František Ptáček, Šimáček, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1897