ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1897

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 25ho září 1897.

 

Ke schůzi dostavili se následující pánové: p. Sobotka, starosta, p. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Burgr, Litovice, p. Vorlíček, Litovice, p. Linek, Litovice, p. Stříbrný, Jeneček.

 

Předmět.

 

1. Projednání stížnosti p. Josefa Stříbrného.

Obecní zastupitelstvo vzalo zřetel na předloženou stížnost a povolilo, odvolávajíc se na odst. 5 dražeb protokolu a jako dostiučinění, by byl pronajatý pozemek nájemci p. Adolfovi Košerákovi odejmut a přiřčen ve vydražené ceně p. Josefu Stříbrnému.

 

2. Volné návrhy.

Pan správce Horešovský, zástupce c. k. velkostatku se ptá, jak daleko dospěla stavba mostku u špýcharu.

Stavba odložena na příští rok, zároveň při opravě silnice skrze obec vedoucí.

 

3. Pan Burgr navrhuje, by bylo v obci zvoněno.

Usneseno, by bylo zvoníkovi přidáno a zvoněno.

 

Tím schůze skončena a protokol podepsán.

Linek, Vorlíček, Josef Stříbrný, Horešovský, Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1897