ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. ledna 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný ve schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 13ho ledna 1898 na základě oběžníku ze dne 10ho ledna 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Sobotka, starosta, G. Čáp, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Burgr, p. F. Linek, p. J. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. J. Stříbrný, p. A. Šimáček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Na vědomí vzato.

 

2. Volba revisorů ku prozkoumání účtů z roku 1897.

Zvoleni byli: zástupce c. k. velkostatku, p. Frant. Linek a p. Jos. Vorlíček.

 

3. Rozhodnutí, má-li rozpočtový obnos 105 zl. 95 na novou ohradu při faře Hostivic na přifařené obce vypadající, hražen býti obecní přirážkou, neb oddělán povozy a prací nádenickou.

Vyšetření, jaká ohrada to jest, a byla-li by obec nucena rozvržený obnos zaplatiti, by byl hražen obecní přirážkou.

 

4. Čtení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 8ho prosince 1897 č. 1060 a usnesení se na základě jeho.

Panu starostovi se ponechává, by si zjednal bližší písemné vysvětlení, a odkládá se ku příští schůzi.

 

5. Čtení přípisů okresního výboru ze dne 25. 11 a 2. 12. 1897.

Na vědomí vzato a zpráva v ustanovené lhůtě bude podána.

 

6. Projednání žádosti Anny Nejedlé o nějaký dar.

Odepřeno z důvodu, že má dítky odrostlé v postavení, že ji podporovati mohou, mimo toho jest jmenovaná v věku, ku každé práci schopnému.

 

7. Volné návrhy.

P. Gabriel Čáp ptá se, jaké kroky mají býti učiněné, by byla silnice ku stanici přijmuta.

Pan Burgr navrhuje, by byl požádán okresní stavitel, by označil místa opravy žádoucí, by nebyl zbytečný náklad veden. Jednohlasně přijato.

 

8. Pan Šimáček navrhuje, by byl František Vobořil jmenován definitivně.

Jednohlasně přijato. Jmenovací dekret má k podpisu v příští schůzi předložen býti.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

Václav Sobotka, starosta, Gabriel Čáp, Šimáček, Fr. Ptáček, Jos. Vorlíček, Linek, Ant. Burgr, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. ledna 1898