ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. ledna 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 31. ledna 1898 na základě oběžníku ze dne 26. ledna 1898.

 

Předmět.

 

Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1897, jakož i předpočtu na rok 1898.

Schůzi předsedá starosta za přítomnosti následujících pánů: p. F. Linek, p. F. Ptáček,  p. A. Šimáček,  p. J. Vorlíček, p. F. Horešovský,  p. J. Stříbrný

 

Přikročeno ku prozkoumání a schválení a shledáno, že

  veškerý příjem činí za rok 1897                   1 392,81

  veškeré vydání                                           1 360,69

  zbývá koncem roku přebytek                            32 zl. 12

Účet byl jednohlasně přijat a schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1898.

 

Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1898.

Veškeré potřeby činí                  1601 zl. 01

Příjem                                        230 zl. 62

Zbývá neuhraženo            1370 zl. 39

Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 30% přirážkou k veškerým přímým daním, které činí 4573 zl. 68. 30 % = 1372,11.

 

3. Žádost Anny Víznerové o podporu.

Usneseno, by jí byla dána podpora 6 zl. ročně.

 

4. Přednesení bližšího vysvětlení k odstavci 4tému protokolu z minulé schůze, týkající se výměru slavného okresního výboru ze dne 8ho prosince 1897 č. 1060.

 

5. Volné návrhy.

Předkládá se po svolání schůze předložená žádost Františka Vobořila, obecního strážníka a písaře o přídavek.

Jednohlasně usneseno, by mu bylo služné ze 300 zl. zvýšeno na 400 zl., pravím čtyři sta zlatých a 20 zl. ročně na šaty. Přídavek tento má se mu vypláceti ode dne 1ho února 1898 vypláceti.

 

6. Žádost kominíka Čeňka Samce v Unhošti, by mu bylo svěřeno vymetání komínů.

 

Poznámka: Zápis není podepsán a některé body jsou uvedeny bez usnesení. Zápis z následující schůze se věnuje stejným bodům, je tedy pravděpodobné, že tento zápis byl předpřipraven, ale schůze se nakonec nekonala.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. ledna 1898