ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. února 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 18. února 1898 na základě oběžníku ze dne 15. února 1898.

 

Předmět.

 

Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a výdajů pro rok 1897, jakož i předpočtu na rok 1898.

Schůzi předsedá starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Linek, p. Vorlíček, p. Burgr, p. Stříbrný, p. Evan, p. Šimáček, p. Horešovský, zástupce velkostatku

 

Přikročeno ku prozkoumání a schváleno, že

  veškerý příjem činí za rok 1897                   1 392,81

  veškeré vydání                                           1 360,69

  zbývá koncem roku přebytek                            32 zl. 12

Účet byl jednohlasně přijat a schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1898.

 

Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1898.

Veškeré potřeby činí                                     1 271 zl. 61 ½

Příjem                                                            230 zl. 62

Zbývá neuhraženo                                        1 040 zl. 99

Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 28% přirážkou k veškerým přímým daním, které činí 4573 zl. 71. 28 % = 1 271,61½

 

2. Žádost Anny Víznerové o podporu.

Usneseno, by jí dána podpora 6 zl. ročně.

 

3. Žádost p. strážníka F. Vobořila o nějaký přídavek.

Usneseno jednohlasně, by se p. Vobořilovi přidalo služného 65 zl. ročně a že upustí od políčka, které mu bylo přidáno, to jest pole u špýcharu.

 

4. Žádost p. Čeňka Samce, mistra kominického o práci v obci Břvech a Jenečku.

Nevyhověno.

 

5. Výměr okresního výboru ze dne 10. 2. 1898 č. 108 v záležitosti Anny a Majdaleny Kopřivových, by se jim poskytla nějaká podpora, a za odklizení chlívku u jejich bytu, který mají doživotně u Marie Jílkové.

Usneseno, by se jim poskytlo přes dobu zimní nějakého živobytí as za 6 zl.

 

6. Volné návrhy.

Člen obecního zastupitelstva p. Ant. Šimáček navrhuje, by se opravila cesta u bažantnice par. 439.

Vybídnout vrchní správu, by tuto cestu upravila.

 

7. Člen obecního zastupitelstva p. A. Burgr navrhuje, by se políčko, co bylo přidáno p. Vobořilovi, by se pronajalo veřejnou dražbou.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

V. Sobotka, starosta, Horešovský, Linek, Šimáček, Vorlíček, Josef Evan, Josef Stříbrný, Ant. Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. února 1898