ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. května 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 6ho května 1898 na základě oběžníku ze dne 3ho května 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. J. Horešovský,  zástupce velkostatku, p. J. Stříbrný, p. V. Sobotka, starosta, p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. A. Šimáček, p. J. Horešovský, p. F. Linek.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Výkon usnesení schválen.

 

2. Přípis národní jednoty Pošumavské.

Usneseno poskytovati zmíněné jednotě 5 zl. ročně.

 

3. Přípis c. k. státních drah týkající se žádosti ze dne 22ho února 1898 podané.

Usneseno vyzvati p. Sechtra, by udělal rozpočet na silnici opravu potřebující, by se vědělo, o jaké množství kamene má býti sl. ředitelství požádáno.

 

4. Přípis slavného okresního výboru, týkající se zaopatřování povozů pro lékaře v nutných případech chudých rodiček.

Vzato na vědomí.

 

5. Přípis okresní hospodářské záložny, týkající se směnky dnem 18. března 1898 splatné na obnos 400 zl. znějící.

Jednohlasně usneseno, by byly peníze uložené v spořitelních knížkách vyzvednuty, směnka splacena a stávající nedostatek na jméno jednotlivce vydlužen.

 

6. Přípis slavného c. k. okresního hejtmanství uveřejněný v úřadním listě ze dne 1. 5. 1898 týkající se přistupování obcí ku organizaci Červeného kříže.

Jednohlasně usneseno, by obec přistoupila za člena.

 

7. Žádost Antonína Trnky o podporu.

Poskytuje se mu roční podpora 6 zl.

 

8. Žádost Kateřiny Eichlerové o podporu.

Zamítá se až do zaslání průkazů, její příslušnost dokazující.

 

9. Žádost Magdaleny Vlčkové o podporu.

Má se jí poskytnouti podpora ročně 9 zl.

 

10. Žádost Kateřiny Chalupové o podporu.

Má se jí poskytnouti ročně 6 zl. podpory.

 

11. Žádost Marie Hanzlíkové o podporu.

Zamítá se, poněvadž ta samá jsouc teprv 55 roků stará, jest každé práce schopna.

 

12. Žádost o podporu Magdaleny Krejčíkové.

Má se jí poskytnouti roční podpora 9 zl.

 

13. Volné návrhy.

Žádné.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

Václav Sobotka, starosta, Josef Stříbrný, Horešovský, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Frant. Ptáček, Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. května 1898