ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. září 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 27ho září 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: –

 

Předmět

jest převzetí obecního úřadu nově zvoleným starostou panem Františkem Linkem od úřadujícího radního pana Ant. Burgra.

 

Následkem nepřítomnosti p. Ant. Burgra nepřebráno, jest neplatným.

Starosta

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. září 1898